Ny Tids Reiki healing

Reiki er en av de eldste formene for healing vi kjenner. Denne tradisjonen oppstod i Tibet og ble gjenoppdaget i sin nåværende form på slutten av 1800 tallet av en japansk munk som het Dr. Mikao Usui. Det finnes over 2500 år gamle skrifter på sanskrit hvor det refereres til Reiki-tradisjonen.

Reiki er en naturlig og enkel healing metode som kan sette deg i stand til å absorbere mer livsenergi. Reiki kan forsterke livskraften og gjøre at energien i kroppen blir mer balansert. Den naturlige healingenergien strømmer i kraftig og konsentrert form gjennom hendene til den som gir Reiki. Ved å legge hendene direkte på kroppen kanaliseres energien inn i kroppen til mottakeren.

Den som gir Reiki mister ikke energi og overfører heller ikke noe av sin egen personlige energi til mottakeren – da den som gir Reiki fungerer som en kanal for Reiki energien. For å utføre Reiki på andre må man gjennom innvielser gjennomført av en Reiki master. Jeg har selv gått alle gradene og er utdannet Reiki Master og Reiki lærer (2006), med oppgradering til Ny tids Reiki Master (2012-2013). Jeg er også utdannet innen Karuna healing 1 og 2.

 

Reiki kan bidra til;

* å få mer fysisk, psykisk og mental balanse

Harmony

* å åpne blokkeringer og mer energiflyt

* å få tilgang på mer livsenergi, overskudd og glede

* å bearbeide følelser og gi slipp på «gammel energi»

* å få økt selvinnsikt og bedre selvfølelse

* å styrke immunsystemet og evnen til selv-helbredelse

* å harmonisere energier i kroppen og redusere stress

 

Reiki påvirker hver enkelt person på en unik måte og har til hensikt å  jobbe til det beste for  mottakeren. 

Reiki behandler ikke sykdom, men hjelper mottaker til å aktivere kroppens naturlige evne til å helbrede seg selv.

Reiki stiller ingen diagnoser og er ment som en komplementær behandling til lege.

Vi gir ikke Reiki til mennesker som har Pacemaker, da påvirkningen av Reiki energien på et slikt apparat er uforutsigbart.

 

Reiki kan gis i behandlingsrommet eller sendes som fjernhealing. Ved fjernhealing avtales tidspunkt på forhånd. Og den som skal motta healing finner et stille sted å sitte eller ligge behagelig mens fjernhealingen pågår. En fjernhealing varer ca. 45 minutter samt en 15 minutter telefonsamtale i etterkant.

Priser:

Reiki behandling 60 minutter  kr. 950,-

Reiki behandling 90 minutter kr. 1.340,-

Fjernhealing 45 minutter pluss 15 minutter telefonsamtale kr. 950,-