Velkommen til In To The Flowhilde b. bekken

Min visjon er å hjelpe deg til å finne flytsonen i livet ditt, slik at du kan leve ut dine drømmer og bli den beste utgaven av deg selv.

Jeg tror på at alle mennesker har noe de er spesielt gode til og at alle har spesielle evner som de skal bruke til det beste for seg selv og andre. Mitt ønske er å hjelpe deg til å finne ut hvordan du kan leve ut dine drømmer, være sann mot deg selv, og få lov til å være fri til å leve det livet du kan best. Leve ut deg selv!

Jeg jobber utifra et helhetsperspektiv, hvordan kropp, sinn og ånd henger sammen. Og har mye fokus på energi og energibevissthet. Hva  gir deg energi og hva  tapper deg for energi, og hvilke endringer trenger du for å få mer av det som gir deg energi – glede og inspirasjon i livet.

Jeg jobber med hvordan du selv kan påvirke livet ditt ved å bli bevisst hvilke innlærte mønstre og overbevisninger som styrer deg – og om disse er støttende eller saboterende for deg. Og jeg jobber med å bygge en solid grunnmur i menneskers liv. Det hjelper ikke å pusse opp fasaden, hvis ikke grunnmuren er på plass. Er ikke grunnmuren stødig, blir det fort utrygt når det blåser opp til storm.

Ved å flytte fokus fra hva andre forventer av deg, (ytrestyring) til å få kontakt med kjernen i deg selv, dine innerste drømmer og lengsler (indrestyring), og begynne å leve etter dine sanne verdier, vil energien øke og den indre gleden skinne igjennom.

Jeg opplever at alle har noen temaer som dukker opp i livet som de opplever å møte igjen og igjen, som hindrer dem i å leve livet fullt ut. Det er som om de snubler i de samme usynlige trådene og ikke helt vet hvordan de skal komme ut av dette. Det er ofte verdifull informasjon i disse usynlige trådene og gjentagende mønstrene, og jeg vil gjerne være med deg på denne reisen i å forstå deg selv bedre.

Energibevissthet – energiflyt, intuisjon og synkronitet er viktige temaer jeg utforsker og er opptatt av i arbeid med mennesker.  Jeg jobber også med Ny Tids Reiki  og AuraTransformasjon™ for de som vil komme enda mer på plass i seg selv energimessig.

De kundene som velger å komme til meg, har bestemt seg for at de vil ha en forandring i livet sitt og de er villige til å gjøre en innsats selv. Det er da vi kan se de virkelig store endringene komme. I rommet vi skaper sammen, skapes de magiske øyeblikkene og transformasjon!

Det jeg kan tilby er en unik tilstedeværelse og sterk intuisjon i møte med mine kunder. Jeg ønsker å være der for deg og hjelpe deg til å lykkes i det du trenger hjelp til. Jeg kan ikke gjøre jobben for deg, men være støtten du trenger for å gå veien selv.