10 spørsmål og svar om AuraTransformasjon™

_______________________________________________________________________________________________________

1) Hva skjer ved en AuraTransformasjon™?

Alle mennesker er energi i konstant bevegelse. Den synlige del – kroppen – er en manifestasjon av de usynlige energier som omkranser og gjennomstrømmer kroppen din. Denne mindre synlige delen kalles auraen. I auraen er alt du tenker og føler bare energi i bevegelse eller forandring. Alle former for smerter og sykdom; det at du ikke gjør som du har lyst til, men hva andre forventer av deg; manglende grensesetting; manglende respekt for andres grenser; negative følelser som styrer livet ditt, som f.eks. angst, skyldfølelse, manglende selvverd, ensomhet og drømmer du ikke får satt ut i livet – alt dette er manifestasjoner av såkalte negative vibrasjoner eller blokkeringer i auraen. Din fysiske kropp er således et speilbilde av det som foregår på alle tilstedeværende plan i auraen din.

Ved en AuraTransformasjon™ renses det ut dypt i systemet, og dermed skapes det plass til åndsenergien i det høyere mentale legeme, som utfolder seg og overtar plassen etter de gamle lavere energilegemer og sjelsenergien. Det er på det høyere mentale plan at din ånd befinner seg, og dette er det banebrytende ved enAuraTransformasjon™. Det er et kjempesprang inn på et bevissthetsplan som mange bare leilighetsvis har kontakt med. Å være i konstant kontakt med sin ånd er det vi alle bevisst og/eller ubevisst søker å oppnå. Når du har fått utført en AuraTransformasjon™, = din bevissthetsutvidelse, så vet du intuitivt hva som er bra for deg, og hva som er mindre bra for deg. Hvor kraftig dette kommer til uttrykk, avhenger naturligvis av hvem du er som menneske og hvor i livet du er i din prosess og utvikling.

2) Hva er det normale forløp etter en AuraTransformasjon™?

Forløpet kommer helt an på hvem du er og hvor du står i livet ditt. Noen opplever total ro, harmoni og balanse. En frigjøring og lykkefølelse. En klarhet og bevissthet om livets fylde og en dyp glede ved å være her som menneske – å være til! Andre opplever noen kaotiske dager, da de følelses- og tankemessig beveger seg fra den ene ytterlighet til den andre. Erfaringen viser at de første 3 månedene etter en AuraTransformasjon™ er perioden da du skal finne deg til rette i dine ’nye omgivelser’. I denne perioden finner du stedet hvorfra du deretter vil arbeide med din fortsatte utviklingsprosess. Alt faller til ro. Alt finner balansen, og den kjærligheten du får til deg selv blir din vilje til et fremtidig liv i balanse.

3) Er det noen vei tilbake hvis jeg angrer på min AuraTransformasjon™?

Nei, en AuraTransformasjon™ kan ikke gjøres om. Det er likevel mulig å svekke beskyttelsen og til dels også magnetismen i det nye balanselegemet dersom man selv ønsker dette. Hvis du før din AuraTransformasjon™ er usikker på om du vil være i stand til å forvalte den nye friheten i livet ditt, som du uvegerlig vil oppleve, skal du heller vente med å få utført din AuraTransformasjon™. Iså fall er du ikke klar til å gi slipp på den tryggheten som for noen mennesker kan ligge i å leve under begrensede forhold. Det kan være vanskelig å forstå at noen mennesker kan ønske å «komme tilbake til det gamle» når de først har merket livet flyte etter AuraTransformasjonen, men oppstår trangen til dette, har de alltid mulighet til å velge gamle rammer på de nye vilkårene, der man er ett med sin ånd og sin kropp.

4) Finner jeg kjærligheten til meg selv etter min AuraTransformasjon™?

Når du får foretatt en AuraTransformasjon™, kommer du til å merke, kjenne og intuitivt forstå deg selv langt bedre enn tidligere. Hermed følger egenkjærligheten. Du inntar  jo din dypeste essens. Det er viktig at du ikke forveksler egenkjærlighet og selvtillit, som er to forskjellige størrelser. Egenkjærligheten finner du. Selvtilliten skal du i noen sammenhenger arbeide med.

5) Får jeg løst alle mine problemer, eller skal jeg fortsette å jobbe med meg selv etter min AuraTransformasjon™? Blir alt forløst?

Alt blir ikke forløst på én gang, men du vil intuitivt vite hva som er bra og hva som er dårlig for deg. Hvor kraftig det kommer til uttrykk, avhenger av hvem du er og hvor du er i livet og i din personlige utvikling. Din ’nye’ viljestyrke til å jobbe med deg selv vil bli styrket. En AuraTransformasjon™ fritar deg dermed ikke for ansvaret for deg selv og din fortsatte utvikling. Tvert imot!  AuraTransformasjon™ bringer deg i tettere kontakt med nettopp de følelser og tankemønstre som trenger din kjærlige omsorg, og som kanskje nettopp trenger at du tar ansvar for deg selv. På grunn av din AuraTransformasjon™ vil du altså, som tidligere nevnt, vite hva som er dårlig for deg og hvor grensene dine kanskje ubevisst tidligere er blitt overtrådt. Du vil få øye på det mens det skjer. Det kan være veldig tungt å se og merke de områdene i livet ditt der du tidligere har sviktet deg selv, men det er nødvendig å se det for å kunne handle i forhold til det – og du vil handle! Det er derfor viktig at du gir deg selv tid, men også plass, til å øve deg på å mestre ’ditt nye jeg’.

6) Blir jeg helbredet for fysiske sykdommer og ubalanser hvis jeg får en AuraTransformasjon™?

Oftest er det sinnets tilstand som er utslagsgivende for en dårlig helse, men sykdom kan også relateres til den karmaen vi har brakt med oss i livet. I og med at vi styrker vårt sinn ved en AuraTransformasjon™, forekommer det at det skjer spontane helbredelser, eller mirakler, som andre vil kalle det. Det kommer helt an på vår livskontrakt, og om vi bevisst velger å lære gjennom sykdom. Det er viktig å merke seg at et godt avbalansert menneske aldri på det ubevisste  plan vil velge sykdom i livet sitt, og at vedkommende oftest lever veldig lenge. Men det kan være snakk om et godt avbalansert menneske  som befinner seg i ubalanserte omgivelser, hvilket kan medføre en slags ’sykdom’ eller noe nærmere et illebefinnende. Når kroppen og ånden forenes ved en AuraTransformasjon™, og når krystallenergien begynner å innta kroppen, kan de to energiskiftene skape en friksjon. Det tilsvarer å forene elementene  ild og vann, som vanskelig lar seg forene, og disse elementenes innbyrdes avbalansering kan i flere tilfeller medføre uforklarlig ’sykdom’.

7) Jeg vil gjerne ha en AuraTransformasjon™, men hvordan sikrer jeg meg at jeg ikke faller ned i et ’mørkt hull’ eller får en depresjon, som jeg har lidd av tidligere?

Det er ikke tilrådelig å få foretatt en AuraTransformasjon™ hvis du lider av en depresjon. Er du derimot fri fra dine depresjoner og uten medisinering, er det ingenting i veien for å få en AuraTransformasjon™.Men du skal være oppmerksom på at noen har litt vanskeligere for å finne sitt personlige ståsted etter sin AuraTransformasjon™ enn andre, og at det krever at du over en periode får en rekke avbalanseringer som kan lindre prosessen.

8) Jeg har clairvoyante og healende evner. Hvordan vil en AuraTransformasjon™ få innflytelse på disse evnene og min fortsatte åndelige utvikling?

Clairvoyance angir en spesiell evne til å være følsom overfor visse ikke-fysiske energier, men evnen i seg selv har ingenting med hvor langt man er nådd i sin åndelige utvikling og modenhet. Mange fristes til å tro at clairvoyante mennesker er meget bevisste bare fordi de ofte er i stand til å avlese andres bevissthet, få budskaper fra åndelige vesener og oppfatte hva som skjer andre steder, eller hva som kan komme til å skje i fremtiden. Men klarsyn og ’stor’ bevissthet er ikke det samme. Clairvoyante evner regnes av de fleste for å være så overmenneskelige at innehaveren ofte tillegges stor åndelig innsikt og modenhet, noe det i virkeligheten er svært få mennesker forunt å ha. Nesten alle clairvoyante mennesker på Jorden er clairvoyante på det astrale plan, da evnen fungerer gjennom solar plexus-chakraet der menneskets følelser og livsplan iakttas. Bare ganske få mennesker er clairvoyante på åndsplan, der menneskets bevissthet og fulle energipotensiale kan avleses. Når du får en AuraTransformasjon™, vil intuisjonen og den høyere clairvoyance på åndsplan vokse frem iden naturlige vekstprosessen som du gjennomgår etterpå. Du vil ikke miste evnene dine, men derimot forfine disse som beskrevet ovenfor, men innenfor nye rammer. Dessuten vil du være fullt beskyttet av det nye balanselegemet, slik at det ikke oppstår nervøse lidelser eller utbrenthet, noe som dessverre er vanlig hos mange ’lys arbeidere’ i gammel forstand, som har fått åpnet helt opp for de astrale energiene. Med hensyn til dine helbredende evner blir disse mye kraftigere efter en AuraTransformasjon™, fordi du kommer til å bruke mye høyere energier enn det som tidligere var mulig.

9) Hvorfor kommer noen lettere gjennom en AuraTransformasjon™ enn andre?

Det har noe med våre karmiske prosesser å gjøre. Hvis du har vært mindre karmisk belastet eller har befunnet deg ved slutten av ditt karmiske forløp, vil din prosess være enkel, og du vil raskt finne deg til rette i ditt nye balanselegeme. Men er du hardere karmisk belastet, er prosessen tilsvarende tyngre. De første 3 månedene kan være vanskeligere for noen enn for andre, og da kan en ekstra avbalansering lindre prosessen.

 

Print

10 spørsmål og svar om AuraTransformasjon™
© Copyright Auraformidler-kursene™ v/Anni Sennov