Hva er viktig for deg i livet ditt?

Hvilke verdier styrer dine avgjørelser i hverdagen?

Ønsker du å bli mer bevisst dine indre drivkrefter – det som styrer deg på et underbevisst plan?

Et verdi intervju kan hjelpe deg til å bli bedre kjent med deg selv og hva som er din indre drivkraft,
hva som er viktig for deg når du skal ta viktige valg i livet.

Hvilke styringsmekanismer er mest aktive hos deg, når du feks. skal søke en ny jobb, finne et nytt sted å bo, når du skal velge ny retning i livet?

Er du klar for å bli bedre kjent med deg selv og det som virkelig er viktig for deg i livet – bevissthet på hva du egentlig vil ha og hvorfor du nettopp vil dette?

Under en verdikartlegging kan du velge å fokusere på ulike områder i livet ditt;

  •  hvilke verdier som er viktig for deg når du skal søke ny jobb (jobb verdier)
  •  hvilke verdier er viktig for deg ved valg av partner (relasjons verdier)
  •  hvilke grunnverdier er viktig for deg i livet ditt (livsverdier)

En verdi kartlegging tar ca. 2 1/2 til 3 timer.

Pris kr.3.750,-