Auratransformasjon

AuraTransformasjon™

AuraTransformasjon™ er en bevissthetsmessing transformerende metode som aktiverer innstrømningen av Den Nye Tids energi. Den er permanent og dyptgripende utvidelse av din aura, utstråling og ånds bevissthet. Den gamle auraen blir opplyst og oppløst og indigo aura blir integrert, og et nytt kraftig balanselegeme kommer på plass.

Fra slutten av 1980 tallet har indigoenergien gradvis blitt mer fremtredende hos barn som er født, og fra 1995 er alle barn født med ren indigoaura. Fra 2005 ble barna født med en blanding av indigo og krystall energi. Fra ca. 2012 blir barna født med ren krystall energi.

For barn som er født med en indigoaura eller krystall aura, kan det gjøre stor forskjell i samspill og utvikling til disse barna dersom foreldre og omsorgspersonene får utført en AuraTransformasjon™ . En AuraTransformasjon™ utføres av en godkjent Auraformidler™, som jobber med balanseenergi.

Gjennom en AuraTransformasjon™ får du et sterkt balanselegeme integrert i ditt energisystem, og dette vil medføre balanse i ditt energifelt, det vil si din aura og utstråling, samtidig som du etterhvert vil oppnå en dyp indre balanse som ikke kan forklares med ord. Den må oppleves.

En AuraTransformasjon™ er ikke reversibel, dvs. har du først fått en AuraTransformasjon™ kan du ikke endre på dette. Du skal derfor vite hva du sier ja til når du foretar en AuraTransformasjon™. Derfor skal alle som vil gjennomføre en AuraTransformasjon™ først lese boken «Balanse på alle plan med krystall- og indigoenergien». Dette for å sette seg inn i prosessen og hva de kan oppleve under og etter en AuraTransformasjon™. Det er også vanlig med en samtale før en AuraTransformasjon™ for å få klarhet i eventuelle spørsmål. Alle som skal gjennom en AuraTransformasjon™ skal  skrive under på et skjema om at de har lest boken og er inneforstått med hva de sier ja til. En AuraTransformasjon™ varer i ca. 2 1/2 – 3 timer og inkluderer en balansering som gjøres etter ca. 14 dager. Denne er inkludert i prisen. Etter  en  AuraTransformasjon™ får du opplæring i energiøvelser, som det anbefales at du jobber videre med selv.

For de som er født mellom 1988-1995 er det mulig å få en Aurajustering™, for å komme mer på plass i seg selv. En Aurjustering™ er en mindre AuraTransformasjon™.

Viktig å være klar over
AuraTransformasjon™ er for psykisk friske mennesker. Det er ikke tilrådelig å ta en AuraTransformasjon™ hvis man benytter medikamenter som antidepressiva, sentralstimulerende medisiner eller lignende. Det samme gjelder for bruk av rusmidler.

De som vil ha en  AuraTransformasjon™, må selv være klar for å ta ansvar for egen utviklingsprosess. Det er etter selve AuraTransformasjonen den største selvutviklingsjobben begynner, når kroppen skal igjennom krystalliseringsprosessen og integrering av åndsenergien,og hver celle i kroppen skal transformeres helt inn. Denne prosessen kan ta fra måneder til flere år. Dette er noe de fleste kjenner fysisk på en eller annen måte i løpet av prosessen. Minner som har satt seg i kroppen renses helt inn på celleplan, og i denne prosessen kan gamle fysiske og psykiske smerter dukke opp i en eller annen form før de slipper. Noen opplever også en forbigående vektøkning når kroppen skal integrere og romme de nye energiene.

Opplevelsen under en  AuraTransformasjon™ er like individuell som den etterfølgende prosessen. De fleste gir tilbakemelding om at de merker at det skjer endel allerede under  AuraTransformasjonen, mens andre ikke merker så mye der og da. Mange opplever at det skjer mye i løpet av de første 3 månedene etter en AuraTransformasjon™. Det varierer veldig fra person til person hvor mye oppfølging de trenger etter en AuraTransformasjon™. Erfaringer har vist seg at de fleste har stor nytte av flere balanseringer eller energibehandlinger det første året etter en AuraTransformasjon™, for å få hjelp til å håndtere de nye energiene som skal integreres. 

Hva kan man oppnå etter en AuraTransformasjon™?

Sterkere intuisjon og overblikk, stå mer i seg selv, sterkere handlekraft, tydeligere grenser, mer indrestyrt, andre trenger ikke inn i ditt system på samme måte som tidligere. Sterkere intensitet og engasjement omkring de tingene du involverer deg i. Økt egenverd og indre ro. Du lar deg ikke diktere av andre menneskers skjulte dagsorden. Større åpenhet i forhold til andre. Du blir mer synlig og omgivelsene fornemmer hva du står for. Kortere vei fra tanke til handling.

Hvem kan ha glede av en AuraTransformasjon™?
Mennesker som vil ha et kvantesprang i personlig utvikling. De som vil komme mer på plass i seg selv, leve ut sin livsoppgave, få tydelige grenser og klarhet i forhold til livsoppgave og retning. Foreldre eller omsorgspersoner som ønsker å kommunisere bedre med barn og unge, forstå og matche dem bedre energimessig.

Den gamle tids energi -som om vi flyter inn i hverandres energisystem og hele tiden dytter på hverandre – utydelige grenser på hvem er jeg og hvem er du. Alle skal presses inn i samme form og konkurrere om den samme energien. Søker ut for å få svar av andre. Sammenligner oss med hverandre og følelsen av å ikke være bra nok og ikke ha nok.

Ny tids energi – mye tydeligere grenser mellom hvor begynner og slutter jeg og hvor begynner du. Adskilte hele enheter med tilgang på hele sin åndsenergi. Trenger ikke søke ut, men kan finne svarene i seg selv. Mer indrestyrt. Sterkere intuisjon, tydeligere grenser og klarere retning i livet. Hver celle har sin oppgave i kroppen, slik er det også med oss mennesker. Vi kan være selvstendige hele enheter som kan samarbeide med andre hele enheter. Vi trenger ikke lenger flyte rundt i hverandres energisystem. Vi har alle vår oppgave i det store bildet, og dette blir tydeligere for hver enkelt etter en AuraTransformasjon™.

Har du spørsmål vedrørende AuraTransformasjon™ og lurer på om dette er noe for deg, er du velkommen til å ta kontakt.

Se også undersiden 10 spørsmål og svar om AuraTransformasjon™ .

Priser:

AuraTransformasjon inkludert forsamtale og en balansering kr. 4.500,- (totalt ca. 5 timer)

Balansering inntil 1 1/2 time kr. 1.340,-

Balansering over 1 1/2 time – inntil 2 timer kr. 1.550,-

Boken Balanse på alle plan med indigo og krystallenergien kr. 270,-