beyourself

 Coaching

Alt som er lært kan omlæres, og det er aldri for sent å omskape livet ditt
– slik at det resonnerer med den du egentlig er. 

Hvordan er din modell av verden?
Grunnmuren i livet vårt ble bygd opp fra vi var 0-7 år i forhold til påvirkninger fra omverdenen. Det våre nærmeste omsorgspersoner fortalte oss, opplevde vi som sannhet.  Dette var med på å skape grunnmuren i hvem vi er og hva vi tror på og hva vi handler utifra. Etterhvert som vi vokste opp fikk vi perspektiv på dette og justerte på bildet av hvordan verden var, men fortsatt ble vi preget av hva andre fortalte oss var rett og feil.

Hvordan ser din verden ut? Og visste du at den er helt forskjellig fra alle andres?
«Vi ser ikke verden slik den er, vi ser bare vår modell av verden.»  NLP forutsetning 

I The Shift sier Dr. Wayne Dyer – mens vi lå i magen var det ingen som var inne og styrte hvordan øye farge vi skulle ha, hvor fort ben og armer skulle vokse, det utviklet seg helt perfekt på egenhånd. Men med en gang vi kom ut av magen, var det som om omgivelsene sa; ok Gud, nå har du gjort din jobb, så nå tar vi over- og vi flyttet den naturlige prosessen ut- Edge God Out (EGO) – og ego tok over. Den ytre styringen kom inn og overtok for naturlig flyt og kontakt med oss selv.

«If no one told you who you were, who would you be?»  Robin Sharma

Hvilke overbevisninger, troer og verdier har du adoptert av dine omgivelser, og hva gjør disse med deg? Støtter de deg eller holder de deg nede?

Ofte ligger disse i vår underbevissthet og styrer oss, uten at vi er helt klar over det. Mange av disse tilhører andre og er ikke våre, de er bare tillærte bånd som vi bærer rundt på, og som i mange tilfeller holder oss nede.
Det er aldri for sent å finne igjen oss selv – det som gir resonanse – og som nærer vår ånd, og som gjør at vi kan få bruke våre helt spesielle kvaliteter i livet.

Å gjenoppdage kunsten å lytte til seg selv og andre
Hvor god er du til å lytte – til deg selv – din indre stemme – din intuisjon eller i møte med andre?
Hvor godt trent er din lytte-muskel?

«Gjennom stillheten kan du få beskjed om det du hadde glemt at du visste.» Hilde B. Bekken

Vekk med skyldfølelse og dårlig samvittighet
Alle har gjort så godt de kunne utifra de forutsetningene de hadde tilgjengelig på ethvert tidspunktet. Samtidig kan alle velge å utvide sin bevissthet og endre adferd slik at de velger å handle fra et annet sted neste gang. Å ha dårlig samvittighet er som å slå seg selv i hodet – og vil ikke styrke hverken deg selv eller andre.

Hvor god er du til å slå deg selv i hodet og straffe deg selv for alt du skulle ha gjort, burde ha gjort eller ikke skulle ha gjort?
Og hva gjør dette med energien og livsgleden din?

Din indre kritiker – din verste fiende eller skapende kraft?
Hvor godt kjenner du den indre stemmen i hodet ditt som forteller deg alt du ikke kan og som er med på å holde deg nede?
De fleste forstår hva jeg snakker om. Noen kjenner denne stemmen godt og har utforsket og forstått dens hensikt, mens andre synes den bare er en pest og en plage som de ikke vet hvordan de skal bli kvitt. Denne stemmen har også en positiv hensikt og et budskap til deg, hvis du kan forstå denne, kan stemmen bli din venn i stedet for din fiende. Og du kan lære deg å samarbeide med den til det beste for deg selv.

Å være den beste utgaven av seg selv
Hva skal til for at du skal få brukt mer av ditt fulle potensiale?
«Uansett hva du tror du er så er du alltid mye mer!»  NLP forutsetning

Hva er dine sterke og svake muskler i grunnmuren din?
Hvilke muskler har du brukt mye slik at de er godt trent, og hvilke muskler har du aldri lært å bruke? Ved å bli bevisst dette, kan du lære  å trene opp disse. Hvordan står det til med nei muskelen – eller trygghets muskelen – å stole på andre muskelen – eller selvfølelsesmuskelen?

Medskaper og visualiseringens kraft
Hva har du fokus på i ditt liv? Det du er takknemlig for og fornøyd med i livet, eller det du føler at du mangler? Er du klar over at  det du har fokus på, får du mer av? Hvordan endre tankene fra fattigdoms-tankegang og mangler, til overflods-tankegang? Hvordan kan du være medskaper i eget liv? Og hva er dine mål og dine intensjoner?

Synkronitet og være i flyt
Hvor er flytsonen din? Når fungerer du på ditt beste? Hvordan har du det med deg selv og andre da?
Å gjøre mer er ikke nødvendigvis bedre. Hvordan er balansen din mellom inntrykk og uttrykk i hverdagen? Og når er du mest skapende, kreativ og tilstede?

Grunnleggende behov
Å bli sett, hørt, forstått, anerkjent og tatt på alvor, og bli tatt på – på en god måte, er grunnleggende menneskelige behov som alle «skriker etter» å få dekket. Så enkelt, men samtidig så vanskelig…
Hvor ofte føler du at du blir sett, hørt, forstått, anerkjent og tatt på alvor? Og hva betyr egentlig dette for deg? Hvor ofte møter du mennesker på denne måten?

Hver hendelse i livet er en mulighet for ny innsikt og læring.
Hvordan håndterer du det som skjer med deg i livet? Noen ganger går vi på trynet, skikkelig på trynet, hvordan håndtere du dette i ditt liv? Og hvordan skulle du ønske at du gjorde det annerledes neste gang? Savner du noen gode strategier?
Som jeg pleier å si at den dagen jeg slutter å lære, trenger jeg ikke å være her mer.

Å ta ansvar for eget liv
Det som kommer fra meg er mitt ansvar og det som kommer fra deg er ditt ansvar. Vi speiler oss selv i hver person vi møter på vår vei. Hva blir du speilet på om dagen og hva skal det fortelle deg som er viktig for deg nå?

Hvordan jobber jeg?
Jeg stiller spørsmål som vil føre deg til større bevissthet om hvem du egentlig er, hva du egentlig vil og hvordan du skal komme deg fra der du er til dit du vil. Jeg skal ikke gi deg svarene, de har du allerede i deg selv. Det er kanskje dører som ennå ikke er åpnet i ditt indre som venter på å bli lukket opp av deg. Du har nøkkelene i hånden og kan bestemme når du er klar til å åpne dørene inn til deg selv.

Jeg bruker min tilstedeværelse og sterke intuisjon i dette arbeidet, i tillegg til en velfylt verktøykasse fra NLP og andre metoder jeg har tilegnet meg underveis.

Jeg tilbyr:
En til en coaching – prosesser over kortere eller lengre perioder.
Lifecoaching

 

Priser:
Coaching 90 minutter kr. 1.650,-
Samtalene kan foregå ved personlig møte, på telefon eller via skype.

For coaching i bedrifter, ta kontakt for priser.

 be true to yourself