Energibalansering

Inner balanceUnder en energibalansering sitter jeg og jobber med å sende healing/balanse-energi under føttene til mottaker. Den som mottar sitter  i en stol og slapper helt av og tar imot. Jeg jobber med å sortere og rydde energimessing, for å få mer flyt og balanse i hele kroppen. Vi kan ha samtaler underveis, eller jeg kan jobbe i stillhet. Dette er noe vi avtaler på forhånd. Noen opplever blokkeringer på fysiske plan, mens hos andre kan det være psykiske eller mentale blokkeringer som hindrer energi flyten og balansen. Jeg bruker min sterke intuisjon som et verktøy i denne prosessen.

Energibalansering som selvutviklingsprosess

Mange bruker energibalansering som en selvutviklingsprosess over tid. Hvor hver behandling oppleves som å skrelle en løk, lag for lag. Dette kan være med å gi deg mer og mer klarhet i hvem du er, hva som er sant for deg, slik at du kan finne din vei og få kontakt med kjernen i deg selv. Den delen av deg som VET og som ALLTID har visst.
Jeg gir energibalansering tilpasset hvert enkelt individ og alle prosessene er unike fra gang til gang.

Energibalansering kan kombineres med coaching eller Bach Blomsteressenser, når det er ønskelig.

 

Priser:

90 minutter energibalansering kr. 1.340,-.

120 minutter energibalansering kr. 1.550,-