Utvelgelse av Bach Blomsterremedier


For at utvelgelsen skal bli mest mulig nøyaktig, anbefales det å få hjelp av en utdannet Bach terapeut, siden det er flere flasker som kan ligne hverandre. Som Bach terapeut vil jeg stille spørsmål og hjelpe deg til å kartlegge hvilke følelser er mest aktive og skille mellom remedier som ligner hverandre.

 

Eksempel på case:

En person kommer til meg og sier at han sover så dårlig fordi han har så mye å tenke på. Hvis han selv skulle valgt remedier, hadde han kanskje ha valgt White Chestnut, som går på tankespinn. Ved nærmere samtale viser det seg at grunnen til at han tenker så mye, er fordi han bekymrer seg over sønnen sin som ikke har det så bra om dagen. (Red Chestnut – overdreven frykt på andres vegne) I tillegg har det vært mye stress på jobben med omorganisering, hvor han har blitt pålagt flere oppgaver enn han føler han mestrer akkurat nå. Han har ikke greid å si ifra til sjefen sin, da han ikke er så flink til å si ifra. (Centaury – tydelige grenser) På toppen av det hele har han lovet en kamerat å organisere utdrikkningslag og holde tale i bryllupet hans. Alt dette føles veldig overveldende. (Elm – overveldet av ansvar) Og han kjenner at han begynner å bli både fysisk og psykisk sliten av det hele. (Olive – gjenopprette balanse fysisk og psykisk)

Dette er bare et eksempel på hva som kan komme frem under en samtale, og hvilke remedier jeg ville ha plukket ut til denne mannen.

Det er også mulighet for å velge remedier selv. Da vil jeg anbefale at deg å skrive ned hva som skjer om dagen og hvilke følelser som er mest aktive, for så å lese igjennom listen med de ulike Bach Blomsterremediene og plukke ut de som matcher dine følelser mest. Maks 7 ulike remedier. Ønsker du å lære mer om hvordan du kan bruke Bach Blomsterremedier i hverdagen, er det mulighet å bli med på kurs.

Det er ingen fare forbundet med å velge feil remedier – det verste som kan skje er at du ikke merker noen endring.

Korttidsbruk kan man blande 2 dråper av hver flaske i et glass vann og drikke av dette flere ganger gjennom dagen. Ved lang tids bruk, anbefales å blande en behandlingsflaske.

Bivirkninger og reaksjoner på behandlingen
Ingen kjente bivirkninger er registrert. Noen kan oppleve forsterkning av følelser, eller at de drømmer mer. Mens andre opplever utrensing eller førkjølelseslignende symptomer. Dette er ikke farlig, og er forbigående. Hvis dette skulle oppstå er det mulig å bruke Rescue Remedy i tillegg til behandlingsflasken en periode, til disse symptomene går over. Det kan alltid være lurt å ta kontakt med en Bach terapeut, hvis du er usikker.

Hva hvis det ikke skjer noe?
Feil valg av remedier?  Hvilke følelser er mest aktive og trenger å balanseres først? Er det vanskelig å velge remedier, ta kontakt med en Bach Terapeut for å få hjelp.

Inntas remediene riktig og over tid?
Anbefalt minimumsdose er 4 dråper, minst 4 ganger daglig. En behandlings flaske varer ca. 3 uker, og noen ganger kan det være behov for å gjenta enkelte remedier over lengre tid, for å få balansert de ønskede følelsene. Det kan være følelsesmessige mønster som man har slitt med over flere år og som trenger mer tid for å få balansert i systemet.

Hvor bevisst du er på deg selv og egne følelser?
Noen mennesker er veldig sensitive og vant til å ha kontakt med egne følelser, og merker raskt endring. Andre er ikke så vant til dette. For disse kan det noen ganger være slik at omgivelsene opplever endringene først. Spør derfor omgivelsene om de har merket noe forskjell.

Hvem kan ha glede av dette?
Remediene kan brukes av voksne, barn og dyr. Gravide kan også bruke disse.

Ta gjerne kontakt hvis du ikke merker noen endring, eller har noen spørsmål, slik at vi kan se på dette sammen.

Bach Blomsteressenser kan tas sammen med andre medisiner, da det ikke er påvist at disse påvirker hverandre.

NB! Denne informasjonen er ikke tenkt som erstatning for lege eller medisinsk behandling.Går du på medisiner fra før, anbefales det at du aldri skal slutte med dine vanlige medisiner, uten samråd med lege.