beyourself

 

Rett før jul, hadde jeg en samtale, som jeg har lyst til å dele. Det var som om ordene kom igjennom meg, fra en klokere del av meg.

Dette ble En viktig samtale, som jeg håper flere kan ha glede av å lese….

 

Datteren min sa hun grudde seg til onsdagen, for da skulle hun få sine første halvårs-karakterer fra ungdomsskolen.

«Hva er det du gruer deg for», spurte jeg.

«Hvilke karakterer jeg får», svarer hun.

Karakterer er bare tall skrevet på et papir, det sier ingen ting om hvem du er som menneske, sier jeg til henne.

Hun ser overrasket på meg og smiler.

De karakterene kan du velge å se på som et bilde på hvordan du har jobbet med fagene du har hatt på skolen dette halvåret. Hvor du har evnene og talentene dine, og hva du synes er vanskeligere å forstå.

Du kan også se på disse og bestemme deg for, hvilke fag du vil legge inn litt ekstra innsats det neste halvåret, for å forbedre kunnskapen i disse fagene. Og finne ut hva du greier på egenhånd, og hvor du trenger å be læreren eller oss om å hjelpe deg.

Da du får karakterene dine, ønsker jeg å fortelle deg, at å sammenligne deg med andre, er bortkastet energi.

Du har dine styrker og svakheter, og de andre har sine styrker og svakheter. Vi er alle ulike og unike.

Selv om andre er rå gode til å pugge til prøver og få gode resultater, eller har andre evner enn deg, har det ingen ting med at de er et bedre menneske enn deg, eller mer vellykket.

Livet er ingen konkurranse om å passe best inn i «boksen» som er skapt fra utsiden. Livet er en reise som handler om å forstå deg selv og hvem du er, og behandle både deg selv og andre med kjærlighet, respekt og verdighet.

Vær stolt av dine styrker og se hvordan du kan akseptere og jobbe med dine utfordringer, og forstå at det ikke handler om din verdi som menneske.

Karakterer er tall på et papir.
La aldri det få lov til å bestemme din verdi som menneske!

Hilde B. Bekken
In To The Flow